Een Certificaat van Oorsprong is een officieel document bedoeld voor de internationale handel dat de oorsprong van een bepaalde exportzending bewijst. Het vermeldt in welk land bepaalde goederen zijn geproduceerd, vervaardigd en verwerkt. Het Certificaat van Oorsprong (of kortweg CO) wordt ingevuld door de exporteur en gecertificeerd door een erkende overheidsinstantie, meestal de Kamer van Koophandel. Het bestaat zowel in gedrukte als elektronische vorm en wordt samen met de goederen verzonden.

Vandaag de dag reiken meer dan 2000 kamers over de hele wereld 15 miljoen Certificaten van Oorsprong uit.

Met een papieren Certificaat van Oorsprong gaat enorm veel tijd verloren, want iemand moet het manueel invullen en fysiek afhalen. Oplossing? Een moderne webapplicatie zoals Cosigno die toelaat om documenten snel en gemakkelijk digitaal aan te vragen en uit te reiken.

Een Certificaat van Oorsprong vraag je eigenlijk op dezelfde manier aan als vroeger maar dan online.

 

  1. Start de CO-aanvraag, vul de velden in en voeg bewijsdocumenten toe als bijlage.
  2. Onderteken het document en verstuur uw aanvraag.
  3. De Kamer verwerkt uw aanvraag.
  4. Druk het document af of gebruik het als e-CO.

 

De bevoegde instantie verifieert het ingediende verzoek en keurt het goed of af. Certificaat goedgekeurd? Dan maakt de toepassing automatisch de vereiste PDF-documenten op met een digitale handtekening. Die is van het type LTV zodat ze altijd geldig blijft. Meldingen via e-mail en in Cosigno houden de gebruiker (en de bevoegde instantie) op de hoogte van de status van de aanvraag. Het CO met de bijhorende bijlagen kan nu eenvoudig worden afgedrukt op blanco of voorgedrukt papier door het bedrijf of de Kamer.

 

Vraag een certificaat aan in 4 stappen

BEKIJK VIDEO

IntegratiE EN AutomatiSATIE

Cosigno biedt koppelingen via RESTful API om twee applicaties met elkaar te laten communiceren. Dankzij die technologie kunnen bedrijven hun systeem gemakkelijk laten connecteren met Cosigno. Dat is vooral handig voor bedrijven die grote hoeveelheden aanvragen per dag indienen. Automatisatie van het proces levert een aanzienlijke tijdsbesparing op.

Het gaat om tweerichtingsverkeer tussen de onderneming en de Kamer. Cosigno biedt exportmogelijkheden naar CRM-systemen en kan ook connecteren met buitenlandse douanes.

GEDETAILLEERDE RAPPORTAGE

De bevoegde overheidsinstelling kan gemakkelijk monitoren en auditen wat er precies gebeurt. In de praktijk gaat het dan meestal om steekproeven die nagaan of het proces nog correct verloopt en er geen sprake is van fraude. Als gebruiker krijg je ook toegang tot een dashboard met grafieken. Voor de export van de rapporten krijg je de keuze uit verschillende formaten.

FLEXIBEL GEBRUIKERSBEHEER

De toepassing maakt gebruik van een flexibel gebruikersbeheer dankzij een geavanceerd rollen- en rechtensysteem. Gebruikers maken deel uit van een specifieke groep waaraan ze hun rechten ontlenen. Die kunnen te allen tijde bekeken en gewijzigd worden. De beheerder van een onderneming bepaalt dus helemaal zelf welke rechten een bepaalde werknemer krijgt.

AccreditatiE

Cosigno volgt de richtlijnen van het ICC WCF International Certificate of Origin en de Kamers zijn geaccrediteerd door het overkoepelend orgaan ICC (International Chamber of Commerce). De documenten krijgen dan ook een officiële stempel van het ICC.

Wenst u een gratis demo, of heeft u een vraag?

Stuur ons een e-mail of bel naar +32 (0)9 372 70 41.

Snel en gemakkelijk valideren

De toepassing creëert een oorsprongscertificaat, visa, ... waarvan de echtheid moet kunnen worden vastgesteld. Dat gebeurt op verschillende manieren: op papier of elektronisch, mobiel of via de webapplicatie.

  • Gebruik de Cosigno Mobile App op je smartphone en scan de QR-code op het certificaat, de app toont het origineel. Zo vergelijk je het origineel met de papieren versie. Via de browser, desktop of laptop vraag je het oorsprongscertificaat op aan de hand van de hash-waarde en het CO-nummer.
  • Gebruik uw webbrowser of de Cosigno Mobile App om de authenticiteit van een e-CO te controleren. Cosigno garandeert een gedecentraliseerd bewijs van bestaan dankzij de blockchain-technologie. Cosigno bewaart het volledige document niet in de blockchain, er wordt alleen een cryptografische digest van het bestand opgeslagen. De belangrijkste voordelen zijn anonimiteit, privacy en een bewijs dat niet kan worden gewist of gewijzigd door iedereen. Het bestaan van jouw e-CO wordt permanent gevalideerd door de blockchain.

D Soft nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 7 blok B

B - 9820 Merelbeke

www.dsoft.be

-

D Soft Nederland bv

Touwslagerijweg 4

NL - 4906 CS Oosterhout (NB)

Postadres: Postbus 447

NL - 4900 Ak Oosterhout (NB)

www.dsoftnederland.nl

Algemeen +32 (0)9 372 70 41

Helpdesk +32 (0)9 395 09 98

-

+31 (0)85 888 05 27

2018 © All Rights Reserved.

Vraag een certificaat aan in 4 stappen

Snel en gemakkelijk valideren